Zandfilter

Proper water...zonder zorgen !


De zandfilterinstallatie zorgt ervoor dat het water gefilterd wordt : een circulatiepomp stuwt het zwembadwater door het filtermedium in de filtertank. Naast conventioneel quartszand kan de tank ook gevuld worden met filterglas of zelfs zeoliet. Het debiet van de combinatie pomp-tank moet in relatie staan met de badinhoud : een turn-over van 3à4 uur is gewenst.
Door het juist inplannen van aanzuigpunten en inspuiters , kan je met het juiste debiet al heel wat neerslaand vuil vermijden. Christophe Zwembaden hanteert een inplanting die ronddraaiende circulatie in het bad veroorzaakt, waardoor het meeste vuil automatisch naar de filter gaat.
Waar we de laatste jaren extra aandacht aan besteden is energieverbruik : met enkele basisingrepen kunnen we de kosten van het stroomverbruik naar beneden halen. Een efficiënte circulatiepomp, temperatuursafhankelijke sturing en voorop een goede zwembadisolatie maken veel verschil ! Of optimaliseer alles met je iPhone en de nodige apps : de sturingsinterface communiceert met alle zwembad-componenten en je kan commando's doorgeven van waar ook ter wereld...